This post is also available in: Italiano

Spazio Punto Farsi

استودیو پونتو در سال ۱۳۹۶ در شهر میلان توسط صبا نجفی و مریم آئین مهر تاسیس گردید. فعالیت های این مرکز در زمینه ی هنر درمانی و آرت کوچینگ تا به امروز ادامه دارد. هنر درمانی یک متد نسبتا جدید است که در آن روانشناسی و هنر دست به دست هم داده و به رشد و شناخت فرد کمک می کنند. امروزه این روش در مدارس، دانشگاه ها، مراکز فرهنگی و درمانی چه در زمینه گسترش توانایی ها و عملکرد افراد، چه در درمان های بالینیِ گروه های مختلف سنی مورد استفاده قرار می گیرد. هنردرمانی یا آرت تراپی جایی است که با رویکردی روانشناسانه از هنر به عنوان وسیله ای برای بیان و شفای درون استفاده می شود. بر این عقیده ایم که هر شخصی توانایی ها و هم زمان دشواری های منحصربه فرد و تکرارناشدنی ای دارد به همین دلیل است که استودیو پونتو برای افراد و گروه های مختلف با توجه به نیازها و شرایط کاملا ویژه ی آن فرد یا گروه ، جلسات اختصاصی طراحی کرده و برگزار می کند.

صبا نجفی https://is.gd/HFRm69 مریم آئین مهر https://is.gd/QPKZO9